Lista nieuporządkowana

Tworzy lub usuwa wypunktowanie dla wybranych akapitów.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Listy - Lista nieuporządkowana.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Listy - Lista nieuporządkowana.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Lista nieuporządkowana.

Z pasków narzędzi:

Ikona listy nieuporządkowanej

Przełącz listę nieuporządkowaną

Przy pomocy klawiatury:

Shift + F12

Z panelu bocznego:

W obszarze Akapit panelu Właściwości kliknij Lista nieuporządkowana.


Prosimy o wsparcie!