Przesuwa akapit, w którym znajduje się kursor, lub wybrane akapity przed poprzedni akapit.

Aby wykonać tę operację...

Z pasków narzędzi:

Ikona przesuwania w górę


Prosimy o wsparcie!