wyżej

Przenosi akapit listy, w którym znajduje się kursor, lub wybrane akapity listy, o jeden poziom wyżej.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Lista - Poziom wyżej

Z menu kontekstowego:

Wybierz Lista - Poziom wyżej

Z pasków narzędzi:

Ikona poziomu wyżej


Prosimy o wsparcie!