Wyrównanie

Zmienia wyrównanie zaznaczonych obiektów.

Ikona

Wyrównanie

Wyrównaj do lewej

Wyrównuje lewe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli w Draw lub Impress zaznaczony jest tylko jeden obiekt, lewa krawędź obiektu jest wyrównana do lewego marginesu strony.

Do środka w poziomie

Wyśrodkowuje zaznaczone obiekty w poziomie. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, środek obiektu jest wyrównany do poziomego środka strony.

Wyrównaj do prawej

Wyrównuje prawe krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli w Impress lub Draw wybrano tylko jeden obiekt, prawa krawędź obiektu zostanie wyrównana do prawego marginesu strony.

Wyrównaj do góry

Wyrównuje w pionie górne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, górna krawędź obiektu jest wyrównana do górnego marginesu strony.

Wyrównaj do środka w pionie

Wyśrodkowuje zaznaczone obiekty w pionie. Jeśli tylko jeden obiekt jest zaznaczony w Draw lub Impress, środek obiektu jest wyrównany do pionowego środka strony.

Wyrównaj do dołu

Wyrównuje w pionie dolne krawędzie zaznaczonych obiektów. Jeżeli w programie Impress lub Draw jest zaznaczony tylko jeden obiekt, dolna krawędź tego obiektu wyrównywana jest do dolnego marginesu strony.

Prosimy o wsparcie!