Obróć

Obraca zaznaczony obiekt

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Obróć lub odbij - Obróć.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Obróć lub odbij - Obróć.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Rysunek - Obróć.

Wybierz Obraz - Obróć.

Z pasków narzędzi:

Ikona obracania

Obróć


Przeciągnij narożny uchwyt obiektu w kierunku, w którym chcesz go obrócić.

note

Obiekt jest obracany wokół środka ramki obiektu.


Prosimy o wsparcie!