Styl strzałki

Otwiera pasek narzędzi Strzałki. Za pomocą dostępnych symboli można zdefiniować styl zakończenia wybranej linii.

Ikona Styl strzałki jest widoczna po utworzeniu rysunku za pomocą funkcji rysowania. Więcej informacji można znaleźć w temacie Style linii systemu pomocy.

Ikona końcówki linii

Styl strzałki

Prosimy o wsparcie!