Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Zmiany czcionek dotyczą zaznaczonego tekstu lub słowa, w którym jest umieszczony kursor. Jeśli nie zaznaczono tekstu, zmiana czcionki dotyczy tekstu wpisywanego od chwili zmiany.

Nazwy pięciu ostatnio wybranych czcionek, znajdują się w górnej części pola wyboru.

Ikona

Nazwa czcionki

Ikona notatki

W LibreOffice widzisz dostępne czcionki tylko wtedy, gdy drukarka jest zainstalowana jako domyślna drukarka w twoim systemie. Aby zainstalować drukarkę jako domyślną drukarkę, zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego.


You can see the name of the fonts formatted in their respective font if you mark the Show preview of fonts field in LibreOffice - View in the Options dialog box.

Please support us!