Nazwa czcionki

Umożliwia wybranie nazwy czcionki z listy lub bezpośrednie wprowadzenie jej z klawiatury.

Można wprowadzić nazwy kilku czcionek, rozdzielając je średnikami. Program LibreOffice wykorzystuje następną czcionkę w podanej kolejności, jeśli poprzednia nie jest dostępna.

Zmiany czcionek dotyczą zaznaczonego tekstu lub słowa, w którym jest umieszczony kursor. Jeśli nie zaznaczono tekstu, zmiana czcionki dotyczy tekstu wpisywanego od chwili zmiany.

Nazwy pięciu ostatnio wybranych czcionek, znajdują się w górnej części pola wyboru.

Ikona

Nazwa czcionki

Ikona notatki

W LibreOffice widzisz dostępne czcionki tylko wtedy, gdy drukarka jest zainstalowana jako domyślna drukarka w twoim systemie. Aby zainstalować drukarkę jako domyślną drukarkę, zapoznaj się z dokumentacją systemu operacyjnego.


Jeśli włączysz pole Podgląd wykazu czcionek w menu LibreOffice - Widok okna dialogowego Opcje, nazwy czcionek są wyświetlane w odpowiednim skrypcie.

Prosimy o wsparcie!