Ustaw styl akapitu

Przypisuje styl do bieżącego akapitu, wybranych akapitów lub wybranego obiektu.

Aby zresetować zaznaczone obiekty do domyślnego stylu akapitu, wybierz Wyczyść formatowanie. Wybierz Więcej stylów, aby otworzyć okno Style.

Kliknięcie przycisku strzałki w dół po prawej stronie nazwy stylu powoduje wyświetlenie wyskakującego menu, które umożliwia aktualizację stylu z bieżącego zaznaczenia lub edycję stylu.

Ustaw styl akapitu

Ustaw styl akapitu

Prosimy o wsparcie!