Określa, czy pokazać, czy ukryć okno Style, w którym można przypisywać i organizować style.

Każda aplikacja LibreOffice ma własne okno Style. Istnieją więc osobne okna dla , i .

Ikona stylów

Style

Prosimy o wsparcie!