Przyciągaj do siatki

Określa, czy ramki, elementy rysunków i formanty mają być przyciągane do punktów siatki. Aby zmienić status przyciągania do siatki tylko dla bieżącej czynności, należy przeciągnąć obiekt, naciskając klawisz .

Automatycznie wyrównuje obiekty do pionowych i poziomych linii siatki.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Siatka i linie pomocnicze - Przyciągaj do siatki.

Z pasków narzędzi:

Ikona przyciągania do siatki

Przyciągaj do siatki


Aby zastąpić tę funkcję, przytrzymaj podczas przeciągania obiektu.

Prosimy o wsparcie!