Włącz/wyłącz kreatory

Określa, czy w chwili wstawienia nowego formantu ma zostać automatycznie uruchomiony kreator. To jest ustawienie globalne dotyczące wszystkich dokumentów.

Aby wykonać tę operację...

Na pasku narzędzi Formant formularza kliknij

Ikona kreatora

Włącz/wyłącz kreatory


Istnieją kreatorzy wstawiania pola listy, pola kombi, elementu tabeli oraz pola grupy.

Prosimy o wsparcie!