Otwórz w trybie projektu

Otwiera formularze w Trybie projektu, aby można było edytować formularz.

W trybie projektu nie można uaktywniać formantów formularza ani edytować zawartości rekordów bazy danych. Można jednak zmieniać pozycję i rozmiar formantów, edytować inne właściwości oraz dodawać i usuwać formanty.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz Nawigator formularza - wybierz formularz – otwórz menu kontekstowe – wybierz Otwórz w trybie projektu.

Na pasku Projekt formularza kliknij

Ikona otwierania w trybie projektu

Otwórz w trybie projektu


Po zakończeniu edycji formularza kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję "Formularze" w Nawigatorze formularza i usuń zaznaczenie opcji Otwórz w trybie projektu. Po zakończeniu zapisz formularz.

note

Jeśli dokument z formularzem jest chroniony przed zapisem, polecenie Otwórz w trybie projektu jest ignorowane.


Prosimy o wsparcie!