Kreator pola kombi: Pole bazy danych

W przypadku pól kombi można zapisać wartość pola w bazie danych lub wyświetlić ją w formularzu.

Wartości użytkownika wprowadzone w polu kombi lub wybrane z listy mogą zostać zapisane w tabeli bazy danych dostępnej w formularzu. Nie jest możliwe zapisanie wartości w innej tabeli. Jeśli wartości nie mają być zapisywane w bazie danych, są zapisywane tylko w formularzu. Jest to funkcja szczególnie przydatna w przypadku formularzy HTML, gdzie wartości wprowadzone lub wybrane przez użytkownika mają być kierowane do serwera.

Aby wykonać tę operację...

Open Form Controls toolbar, click Combo Box icon and drag mouse to generate field. Database connection must exist in the form: Wizard - Page 3.


Czy chcesz zapisać wartość w polu bazy danych?

W przypadku tego pytania są dostępne dwie opcje:

Tak, zapisz w następującym polu bazy danych

Określa, czy wartość wprowadzona lub wybrana przez użytkownika powinna być zapisana w polu bazy danych. W bieżącym formularzu są dostępne różne pola tabeli bazy danych.

Po wybraniu Formant - Właściwości wskazane tutaj pole jest widoczne jako pozycja na zakładce Dane w części Pole danych.

Pole listy

Określa pole danych, w którym ma zostać zapisana wartość pola kombi.

Nie, zapisz wartość tylko w formularzu

Określa, że wartość tego pola kombi nie jest zapisywana w bazie danych, a tylko w formularzu.

Please support us!