Kreator pola kombi: Pole bazy danych

W przypadku pól kombi można zapisać wartość pola w bazie danych lub wyświetlić ją w formularzu.

Wartości użytkownika wprowadzone w polu kombi lub wybrane z listy mogą zostać zapisane w tabeli bazy danych dostępnej w formularzu. Nie jest możliwe zapisanie wartości w innej tabeli. Jeśli wartości nie mają być zapisywane w bazie danych, są zapisywane tylko w formularzu. Jest to funkcja szczególnie przydatna w przypadku formularzy HTML, gdzie wartości wprowadzone lub wybrane przez użytkownika mają być kierowane do serwera.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 3.


Czy chcesz zapisać wartość w polu bazy danych?

W przypadku tego pytania są dostępne dwie opcje:

Tak, zapisz w następującym polu bazy danych

Określa, czy wartość wprowadzona lub wybrana przez użytkownika powinna być zapisana w polu bazy danych. W bieżącym formularzu są dostępne różne pola tabeli bazy danych.

Po wybraniu Formant - Właściwości wskazane tutaj pole jest widoczne jako pozycja na zakładce Dane w części Pole danych.

Pole listy

Określa pole danych, w którym ma zostać zapisana wartość pola kombi.

Nie, zapisz wartość tylko w formularzu

Określa, że wartość tego pola kombi nie jest zapisywana w bazie danych, a tylko w formularzu.

Prosimy o wsparcie!