Kreator pola kombi/pola listy: Wybór Pól

Wybierz pole danych wskazane w tabeli na poprzedniej stronie; zawartość tego pola będzie wyświetlana w polu listy lub polu kombi.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Formanty formularza, kliknij ikonę Pole kombi lub Pole listy i przeciągnij myszą, aby wygenerować pole. Połączenie z bazą danych musi istnieć w postaci: Kreator - Strona 2.


Dostępne pola

Wyświetla wszystkie pola tabeli wybrane na poprzedniej stronie Kreatora.

Pole wyświetlania

Określa pole, którego dane mają być pokazane w polu kombi lub polu listy.

Podana nazwa jest wyświetlana we Właściwościach formantu jako element instrukcji SQL w polu Zawartość listy.

Prosimy o wsparcie!