Kreator elementu tabeli / pola listy / pola kombi: Dane

Wybierz źródło danych i tabelę, której odpowiada pole formularza. W przypadku wstawienia pola formularza do dokumentu, który jest już powiązany ze źródłem danych, ta strona przestaje być widoczna.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, a następnie ikonę Formant tabeli i przeciągnij wskaźnikiem myszy, aby wygenerować pole. Bieżący formularz nie może być połączony z bazą danych.


Źródło danych

Określa źródło danych zawierające żądaną tabelę.

Tabela

Określa żądaną tabelę.

Prosimy o wsparcie!