Kreator elementu tabeli

W przypadku wstawienia formantu tabeli do dokumentu automatycznie uruchamiany jest Kreator elementu tabeli. Umożliwia on interaktywne zdefiniowanie informacji, które mają być wyświetlane w formancie tabeli.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz pasek narzędzi Formanty, kliknij ikonę Więcej formantów, kliknij ikonę Formant tabeli i przeciągnij myszą, aby utworzyć pole.


Ikona notatki

Aby wyłączyć automatyczne uruchamianie kreatora, można użyć ikony Włącz/wyłącz kreatorów.


Kreator elementu tabeli / pola listy / pola kombi: Dane

Wybierz źródło danych i tabelę, której odpowiada pole formularza. W przypadku wstawienia pola formularza do dokumentu, który jest już powiązany ze źródłem danych, ta strona przestaje być widoczna.

Kreator elementu tabeli: Wybór Pól

Określa, które pola mają być wyświetlane w polu formantu tabeli.

Anuluj

Kliknięcie przycisku Anuluj zamyka okno dialogowe bez zapisania wprowadzonych zmian.

Anuluj

Zamyka okno dialogowe i odrzuca wszystkie zmiany.

Wstecz

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Dalej

Kliknij przycisk Dalej, a kreator zastosuje bieżące ustawienia wprowadzone w oknie dialogowym i przejdzie do kolejnego etapu. Jeżeli wykonujesz czynności ostatniego etapu kreatora, przycisk zmieni nazwę na Utwórz.

Please support us!