Włącz/Wyłącz tryb projektu

Toggles the Design mode on or off. This function is used to switch quickly between Design and User mode. Activate to edit the form controls, deactivate to use the form controls.

Aby wykonać tę operację...

On Form Controls toolbar or Form Design bar, click

Icon Design Mode

Design Mode On/Off


Ikona notatki

Istnieje również funkcja Otwórz w trybie projektu. Włączenie opcji Otwórz w trybie projektu powoduje, że dokument jest zawsze otwierany w trybie projektu, bez względu na to, w jakim stanie został zapisany.


Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych i wyłączono tryb projektu, na dolnym marginesie okna dokumentu jest wyświetlany pasek formularza. Za pomocą okna Właściwości formularza można dokonać edycji powiązania z bazą danych.

Please support us!