Włącz/wyłącz tryb projektu

Włącza lub wyłącza tryb projektu. Ta funkcja służy do szybkiego przełączania między trybem projektu a trybem użytkownika. Aktywuj, aby edytować formanty formularza, dezaktywuj, aby używać formantów formularza.

Aby wykonać tę operację...

Na pasku narzędzi Formanty formularza lub pasku Projekt formularza kliknij

Ikona trybu projektu

Włącz/wyłącz tryb projektu


Ikona notatki

Istnieje również funkcja Otwórz w trybie projektu. Włączenie opcji Otwórz w trybie projektu powoduje, że dokument jest zawsze otwierany w trybie projektu, bez względu na to, w jakim stanie został zapisany.


Jeśli formularz jest powiązany z bazą danych i wyłączono tryb projektu, na dolnym marginesie okna dokumentu jest wyświetlany pasek formularza. Za pomocą okna Właściwości formularza można dokonać edycji powiązania z bazą danych.

Prosimy o wsparcie!