Dodaj pole:

Otwiera okno, w którym można wybrać pole bazy danych w celu dodania do formularza.

Aby wykonać tę operację...

Na pasku Projekt formularza kliknij

Ikona dodania pola

Dodaj pole


W oknie wyboru pola są widoczne wszystkie pola tabeli lub kwerendy określonej jako źródło danych w oknie Właściwości formularza.

Aby umieścić pole w bieżącym dokumencie, można je przeciągnąć i upuścić w tym dokumencie, trzymając przycisk myszy. W dokumencie jest tworzone odpowiednie pole powiązane z bazą danych.

Po wyłączeniu Trybu projektu widać, że dla każdego wstawionego pola bazy danych program LibreOffice tworzy pole wprowadzania danych z etykietą.

Prosimy o wsparcie!