Wskazówki dotyczące pól daty

Gdy wprowadzisz rok za pomocą dwóch cyfr, odpowiednia czterocyfrowa wartość jest określana przez ustawienie w - LibreOffice - Ogólne. Na przykład, jeśli 1935 jest ustawione jako dolna wartość graniczna i wprowadzisz 34 jako wartość daty, wynikiem będzie 2034 zamiast 1934.

Dla poszczególnych dokumentów zapisywane są wstępnie określone wartości graniczne.

W LibreOffice, lata są określane przez wszystkie 4 cyfry, zatem różnica między 1.1.99 a 1.1.01 wynosi 2 lata. Opcja Rok (dwie cyfry) pozwala użytkownikowi zdefiniować przedział, z którego daty są rozpatrywane. Dlatego jeśli podasz datę 1.1.30 bądź późniejszą, wówczas data "1.1.20" będzie rozpoznana jako 1.1.2020 zamiast 1.1.1920.

Prosimy o wsparcie!