Menu kontekstowe pola formantu

Menu kontekstowe pola formantu udostępnia następujące polecenia.

Zamień na

Wywołuje podmenu, za pomocą którego można wybrać typ formantu zastępujący formant wskazany w dokumencie. Nowy formant przejmuje wszystkie właściwości, dla których jest to możliwe.

Pole tekstowe

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole tekstowe.

Przycisk

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w przycisk.

Pole etykiety

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole etykiety.

Pole listy

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole listy.

Pole wyboru

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole wyboru.

Przycisk opcji

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w przycisk opcji.

Pole kombi

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole kombi.

Przycisk obrazkowy

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w przycisk obrazkowy.

Wybór pliku

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w wybór plików.

Pole daty

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole daty.

Pole godziny

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole godziny.

Pole liczbowe

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole numeryczne.

Pole walutowe

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole waluty.

Pole wzorca

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole wzorca.

Formant obrazkowy

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w formant obrazkowy.

Pole sformatowane

Zaznaczony formant zostanie przekształcony w pole sformatowane.

Prosimy o wsparcie!