Pokaż funkcje rysunkowe

Kliknij, aby otworzyć lub zamknąć pasek Rysunek, na którym możesz dodawać kształty, linie, tekst i objaśnienia do bieżącego dokumentu.

Możesz włączać i wyłączać pasek narzędzi Rysunek dokumentów programów Writer i Calc za pomocą ikony na pasku narzędzi Standardowy.

Ikona pokazywania funkcji rysunkowych

Pokaż funkcje rysunkowe

tip

Możesz zmienić widoczność poszczególnych przycisków na pasku narzędziowym. Kliknij prawym klawiszem myszy na pasek narzędziowy i wybierz polecenie Widoczne przyciski.


Zaznaczenie

Ikona zaznaczenia

Pozwala wybrać obiekty w bieżącym dokumencie. Aby wybrać obiekt, kliknij go strzałką. Aby zaznaczyć więcej niż jeden obiekt, przeciągnij ramkę zaznaczenia wokół obiektów. Aby dodać obiekt do zaznaczenia, naciśnij Shift, a następnie kliknij obiekt.

Linia

Ikona linii

Rysuje linię prostą w miejscu przeciągnięcia w bieżącym dokumencie. Aby ograniczyć linię do 45 stopni, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

tip

Aby wprowadzić tekst na linii, kliknij dwukrotnie linię i wpisz lub wklej wybrany tekst. Kierunek tekstu będzie odpowiadał kierunkowi, w który została narysowana linia. Aby ukryć linię wybierz Niewidoczny w polu Styl linii na pasku właściwości obiektów rysunkowych.


Prostokąt

Ikona prostokąta

Rysuje prostokąt w bieżącym dokumencie w miejscu przeciągnięcia. Kliknij miejsce, w którym chcesz umieścić róg prostokąta, i przeciągnij do żądanego rozmiaru. Aby narysować kwadrat, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Elipsa

Ikona elipsy

Rysuje owal w bieżącym dokumencie w miejscu przeciągnięcia. Kliknij miejsce, w którym chcesz narysować owal, i przeciągnij do żądanego rozmiaru. Aby narysować okrąg, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Wielokąt

Ikona wielokąta

Rysuje linię składającą się z serii prostych odcinków. Kliknij w miejscu, w którym chcesz zacząć rysować odcinek, a następnie przeciągnij myszą aż do uzyskania odpowiedniej długości. Następnie kliknij i przesuń wskaźnik myszy, co spowoduje narysowanie kolejnego odcinka. Aby zakończyć rysowanie linii, kliknij dwukrotnie. Aby utworzyć zamkniętą figurę, kliknij dwukrotnie początkowy punkt linii.

Przytrzymaj klawisz Shift podczas rysowania wielokąta, aby ustawić nowe punkty pod kątem 45 stopni.

Tryb Edycja punktów umożliwia interaktywną modyfikację poszczególnych punktów wielokąta.

Krzywa

Ikona krzywej

Rysuje gładką krzywą Beziera. Kliknij miejsce, w którym ma się zaczynać krzywa, przeciągnij, zwolnij, a następnie przesuń wskaźnik do miejsca, w którym ma się kończyć krzywa, i kliknij. Przesuń wskaźnik i kliknij ponownie, aby dodać odcinek linii prostej do krzywej. Kliknij dwukrotnie, aby zakończyć rysowanie krzywej. Aby utworzyć zamknięty kształt, kliknij dwukrotnie punkt początkowy krzywej. Łuk krzywej jest określany na podstawie przeciągniętej odległości.

Linia odręczna

Ikona linii odręcznej

Rysuje linię odręczną w miejscu przeciągania kursora w bieżącym dokumencie. W celu zakończenia linii należy zwolnić przycisk myszy. Aby narysować kształt zamknięty, zwolnij przycisk myszy możliwie blisko początku linii.

Łuk

Ikona łuku koła

Rysuje łuk w bieżącym dokumencie. Aby narysować łuk, przeciągnij owal do żądanego rozmiaru, a następnie kliknij, aby zdefiniować punkt początkowy łuku. Przesuń wskaźnik do miejsca, w którym chcesz umieścić punkt końcowy i kliknij. Nie musisz klikać owalu. Aby narysować łuk oparty na okręgu, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Wycinek elipsy

Ikona wycinka elipsy

Rysuje wypełniony kształt zdefiniowany przez łuk owalu i dwie linie promienia w bieżącym dokumencie. Aby narysować elipsę, przeciągnij owal do żądanego rozmiaru, a następnie kliknij, aby zdefiniować pierwszą linię promienia. Przesuń wskaźnik do miejsca, w którym chcesz umieścić drugą linię promienia i kliknij. Nie musisz klikać owalu. Aby narysować okrąg, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Odcinek koła

Ikona odcinka koła

Rysuje wypełniony kształt zdefiniowany przez łuk okręgu i linię średnicy w bieżącym dokumencie. Aby narysować segment okręgu, przeciągnij okrąg do żądanego rozmiaru, a następnie kliknij, aby zdefiniować punkt początkowy linii średnicy. Przesuń wskaźnik do miejsca, w którym chcesz umieścić punkt końcowy linii średnicy i kliknij. Nie musisz klikać w koło. Aby narysować segment elipsy, przytrzymaj Shift podczas przeciągania.

Pole tekstowe

Rysuje pole tekstowe z poziomym kierunkiem tekstu w miejscu przeciągnięcia w bieżącym dokumencie. Przeciągnij pole tekstowe do żądanego rozmiaru w dowolnym miejscu dokumentu, a następnie wpisz lub wklej tekst. Obróć pole tekstowe, aby uzyskać obrócony tekst.

Animacje tekstu

Ikona animacji tekstu

Wstawia animowany tekst z poziomym kierunkiem tekstu do bieżącego dokumentu.

Objaśnienia

Ikona objaśnień

Rysuje linię zakończoną prostokątnym objaśnieniem w ułożeniu poziomym od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Aby zmienić wielkość objaśnienia, przeciągnij jego uchwyt w odpowiednim kierunku. Aby dodać tekst, kliknij krawędź objaśnienia i wpisz lub wklej odpowiedni tekst. Aby zmienić objaśnienie prostokątne na zaokrąglone, przeciągnij największy uchwyt, gdy wskaźnik zmieni się w symbol dłoni.

Kształty

Otwiera pasek narzędzi Kształty, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona kształtów podstawowych

Kształty

Symbole

Otwiera pasek narzędzi Symbole, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona symboli

Symbole

Strzałki blokowe

Otwiera pasek narzędzi Strzałki blokowe, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona strzałek blokowych

Strzałki blokowe

Schematy blokowe

Otwiera pasek narzędzi Schematy blokowe, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona schematów blokowych

Schematy blokowe

Objaśnienia

Otwiera pasek narzędzi Objaśnienia, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona objaśnień

Objaśnienia

Gwiazdy

Otwiera pasek narzędzi Gwiazdy, za pomocą którego do dokumentu można wstawiać obrazy.

Ikona gwiazdek

Gwiazdki

Edycja punktów

Umożliwia zmianę kształtu zaznaczonego obiektu rysunkowego.

Ikona przełączania trybu edycji punktów

Przełącz tryb edycji punktów

Fontwork

Otwiera okno dialogowe Fontwork, z którego można wstawić stylowy tekst, niemożliwy do wstawienia przez standardowe formatowanie tekstu w dokumencie.

Ikona Fontwork

Fontwork – Galeria

Z pliku

Otwiera okno dialogowe wyboru pliku, aby wstawić obraz do bieżącego dokumentu.

Ikona obrazu

Obraz

Włącz/wyłącz obiekt z perspektywą

Włącza i wyłącza efekty 3D dla wybranych obiektów.

Ikona włącz/wyłącz perspektywę

Włącz/wyłącz perspektywę

Obsługa języków azjatyckich

Dostęp do tych poleceń jest możliwy tylko po włączeniu obsługi języków azjatyckich, wybierając polecenie - Języki i ustawienia regionalne - Ogólne.

Objaśnienia pionowe

Ikona objaśnień pionowych

Rysuje linię zakończoną prostokątnym objaśnieniem w ułożeniu pionowym od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Aby zmienić wielkość objaśnienia, przeciągnij jego uchwyt w odpowiednim kierunku. Aby dodać tekst, kliknij krawędź objaśnienia i wpisz lub wklej odpowiedni tekst. Aby zmienić objaśnienie prostokątne na zaokrąglone, przeciągnij największy uchwyt, gdy wskaźnik zmieni się w symbol dłoni.

Tekst pionowy

Ikona tekstu w pionie

Rysuje pole tekstowe od wskazanego miejsca w bieżącym dokumencie. Kierunek tekstu w ramce jest pionowy. Należy kliknąć w dowolnym miejscu dokumentu, a następnie wpisać lub wkleić tekst. Możesz również rozciągnąć pole od dowolnego miejsca w dokumencie, a następnie wpisać lub wkleić tekst.

Prosimy o wsparcie!