Przestrzenie nazw formularza

To okno dialogowe służy do organizowania przestrzeni nazw. Dostęp do niego można uzyskać przez okno dialogowe Dodaj warunek w Nawigatorze danych.

Przestrzenie nazw

Wyświetla listę aktualnie zdefiniowanych przestrzeni nazw formularza.

Dodaj

Dodaje nową przestrzeń nazw do listy.

Użyj okna dialogowego Dodaj przestrzeń nazw, aby wprowadzić prefiks i adres URL.

Edycja

Edycja wybranej przestrzeni nazw.

Użyj okna dialogowego Edycja przestrzeni nazw, aby edytować prefiks i adres URL.

Usuń

Usuwa wybraną przestrzeń nazw.

Prosimy o wsparcie!