Zmień powiązania danych

Edycja powiązania danych w Nawigatorze danych XForms.

Model

Wybierz nazwę modelu XForms.

Pozycja listy

Wyświetla powiązania danych dla zaznaczonego formantu formularza. Aby zmienić powiązania danych, należy zaznaczyć inną pozycję na liście i kliknąć przycisk OK. Aby uzyskać dostęp do poleceń Dodaj i Właściwości dla elementu listy, należy kliknąć ten element prawym przyciskiem myszy.

Prosimy o wsparcie!