Dodaj warunek

Podrzędne okno dialogowe okna dialogowego Dodaj / Edycja elementu w Nawigatorze danych umożliwia dodanie warunku.

Warunek

Wprowadź warunek.

Wynik

Wyświetla podgląd wyniku.

Edycja przestrzeni nazw

Otwiera okno dialogowe Przestrzenie nazw formularza umożliwiające dodawanie, edycję i usuwanie przestrzeni nazw.

Prosimy o wsparcie!