Dodaj / Edycja

Dodaje nowy element lub umożliwia edycję zaznaczonego elementu w Nawigatorze danych formularzy XForms. Mogą to być elementy, atrybuty, przesłania lub powiązania.

LibreOffice inserts a new item directly after the currently selected item in the Data Navigator. A new attribute is added to the currently selected element.

Nazwa

Określa nazwę elementu.

Ikona notatki

Nazwy atrybutów elementów lub grup muszą być unikatowe w obrębie tej samej grupy.


Wartość domyślna

Określa wartość domyślną wybranego elementu.

Ustawienia

Określa właściwości wybranego elementu.

Typ danych

Określa typ danych wybranego elementu.

Wymagane

Określa, czy element musi być włączony do formularza XML.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Związany

Określa element jako związany.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Ograniczaj

Określa element jako ograniczenie.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can specify the constraint condition.

Tylko do odczytu

Określa element jako tylko do odczytu.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter used namespaces and full XPath expressions.

Calculate

Określa, że element jest obliczany.

The Condition button opens the Add Condition dialog where you can enter the calculation.

Prosimy o wsparcie!