Podgląd w przeglądarce internetowej

Tworzy tymczasową kopię bieżącego dokumentu w formacie HTML, otwiera domyślną systemową przeglądarkę internetową i wyświetla w niej plik HTML.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik – Podgląd w przeglądarce internetowej.


Kopia w formacie HTML jest zapisywana w domyślnym systemowym folderze plików tymczasowych. Folder można skonfigurować w menu – LibreOffice – Ścieżki. Po zamknięciu programu LibreOffice plik HTML zostanie usunięty.

Opcje filtru eksportu do formatu HTML można ustawić wybierając - Ładuj/Zapisz - Zgodność z formatem HTML.

Please support us!