Urząd Znacznika Czasu

Urzędy Znacznika Czasu (TSA) wydają cyfrowo podpisane sygnatury czasowe (RFC 3161), które są opcjonalnie używane podczas eksportu podpisanego pliku PDF.

Dodanie zaufanego znacznika czasu do podpisu elektronicznego zapewnia cyfrową pieczęć integralności danych oraz zaufaną datę i godzinę przeprowadzenia transakcji. Odbiorcy dokumentów z zaufanym znacznikiem czasu mogą zweryfikować, kiedy dokument został podpisany cyfrowo lub elektronicznie, a także sprawdzić, czy dokument nie został zmieniony po dacie, za którą odpowiada znacznik czasu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz - LibreOffice - Bezpieczeństwo - Urzędy Znacznika Czasu (TSA)


Lista Urzędów Znacznika Czasu

Wyświetl listę istniejących TSA.

Dodaj

Otwiera okno dialogowe Nazwa, aby wprowadzić nowy adres URL Urzędu Znacznika Czasu.

Usuń

Usuwa wybrany wpis z listy. Usunięcie jest natychmiastowe i nie powoduje wyświetlenia okna dialogowego potwierdzenia.

Prosimy o wsparcie!