Cyfrowe podpisywanie wiersza podpisu

LibreOffice umożliwia cyfrowe podpisywanie wiersza podpisu w dokumencie.

Podczas podpisywania wiersza podpisu program LibreOffice wypełnia wiersz nazwiskiem osoby podpisującej, dodaje informacje o wydawcy certyfikatu cyfrowego i opcjonalnie wstawia datę podpisu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz menu kontekstowe obiektu graficznego wiersza podpisu. Wybierz Podpisz wiersz podpisu.


Twoje imię i nazwisko

Wpisz swoje imię i nazwisko jako osoby podpisującej dokument. Twoje imię i nazwisko zostanie wstawione powyżej poziomej linii podpisu.

Certyfikat

Kliknij przycisk Wybierz certyfikat, aby otworzyć okno dialogowe Wybierz certyfikat, w którym znajdują się Twoje certyfikaty. Wybierz certyfikat odpowiedni do podpisania dokumentu.

note

Informacje o wystawcy certyfikatu są wstawiane w dolnej części obiektu Wiersz podpisu.


Instrukcje od twórcy dokumentu

Ten obszar wyświetla instrukcje wprowadzone przez twórcę dokumentu podczas dodawania wiersza podpisu.

Dodaj komentarze

Wprowadź komentarze dotyczące podpisu. Komentarze są wyświetlane w polu certyfikatu Opis.

note

Jeśli ta opcja została włączona podczas tworzenia wiersza podpisu, data podpisu jest wstawiana w prawym górnym rogu obiektu wiersza podpisu.


Podpisany wiersz podpisu

Prosimy o wsparcie!