Wybierz certyfikat

Wybierz certyfikat, którego chcesz użyć do cyfrowego podpisania bieżącego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Podpisy cyfrowe - Podpisy cyfrowe.

Wybierz kartę Plik - Właściwości - Ogólne, naciśnij przycisk Podpisy cyfrowe, a następnie kliknij przycisk Podpisz dokument.


Korzystanie z podpisów cyfrowych

Lista

Wybierz certyfikat, którego chcesz użyć do cyfrowego podpisania bieżącego dokumentu.

Zobacz certyfikat

Otwiera okno dialogowe Zobacz certyfikat, które umożliwia zbadanie zaznaczonego certyfikatu.

Opis

Wpisz cel dla cyfrowego podpisu.

Prosimy o wsparcie!