Wybierz certyfikat

Wybierz certyfikat, którego chcesz użyć do cyfrowego podpisania bieżącego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Choose File - Digital Signatures - Digital Signatures.

Choose File - Properties - General tab, press Digital Signatures button, then click Sign Document button.


Korzystanie z podpisów cyfrowych

Lista

Wybierz certyfikat, którego chcesz użyć do cyfrowego podpisania bieżącego dokumentu.

Zobacz certyfikat

Otwiera okno dialogowe Zobacz certyfikat, które umożliwia zbadanie zaznaczonego certyfikatu.

Opis

Wpisz cel dla cyfrowego podpisu.

Please support us!