Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa

Podczas otwierania dokumentu zawierającego niepodpisane makro lub podpisane makro pochodzące z nieznanego źródła jest wyświetlane okno dialogowe Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa.

Włącz lub wyłącz makra. Wybierz pozycję LibreOffice – Bezpieczeństwo w oknie dialogowym Opcje, aby ustawić odpowiednie opcje.

Wyświetl podpis

Otwiera okno dialogowe, w którym można zobaczyć podpis.

Zawsze uruchamiaj makra z tego źródła

Dodaje bieżące źródło makr do listy zaufanych wydawców.

Włącz makra

Umożliwia uruchomienie makr w dokumencie.

Wyłącz makra

Uniemożliwia uruchomienie makr w dokumencie.

Prosimy o wsparcie!