E-mail jako PDF

Wyświetla okno dialogowe Eksportuj jako PDF, eksportuje bieżący dokument do formatu Portable Document Format (PDF), a następnie otwiera okno wysyłania wiadomości e-mail z plikiem PDF jako załącznik.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Plik - Wyślij - E-mail jako PDF.


Prosimy o wsparcie!