Interfejs użytkownika

Określa opcje interfejsu użytkownika zewnętrznej przeglądarki plików PDF.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Interfejs użytkownika.


Obraz okna dialogowego opcji interfejsu użytkownika eksportu PDF

Opcje okna

Zmień rozmiar okna do strony początkowej

Wybierz, aby wygenerować plik PDF, który jest wyświetlany w oknie wyświetlającym całą stronę początkową.

Umieść okno centralnie na ekranie

Wybierz, aby wygenerować plik PDF, który jest wyświetlany w oknie czytnika wyśrodkowanym na ekranie.

Otwórz w trybie pełnego ekranu

Wybierz, aby wygenerować plik PDF, który jest wyświetlany w pełnym oknie czytnika ekranu przed wszystkimi innymi oknami..

Wyświetl tytuł dokumentu

Wybierz, aby wygenerować plik PDF, który będzie wyświetlany z tytułem dokumentu na pasku tytułu czytnika.

Opcje interfejsu użytkownika

Ukryj pasek menu

Wybierz, aby ukryć pasek menu czytnika, gdy dokument jest aktywny.

Ukryj pasek narzędzi

Wybierz, aby ukryć pasek menu czytnika, gdy dokument jest aktywny.

Ukryj elementy sterujące okna

Wybierz, aby ukryć elementy sterujące czytnika, gdy dokument jest aktywny.

Przenikanie

Użyj efektów przenikania

Wybierz, aby wyeksportować efekty przejścia slajdów programu Impress do odpowiednich efektów PDF.

Zwiń konspekty

Pokaż wszystko

Wybierz, aby wyświetlić wszystkie poziomy konspektu jako zakładki, gdy czytnik otworzy plik PDF.

Widoczne poziomy

Wybierz, aby pokazać zakładki do wybranego poziomu, gdy czytnik otworzy plik PDF.

Prosimy o wsparcie!