Bezpieczeństwo

Określa opcje zabezpieczeń eksportowanego pliku PDF.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Bezpieczeństwo.


Obraz okna dialogowego opcji bezpieczeństwa eksportu PDF

note

Ograniczenia uprawnień do dokumentów ustawione hasłem będą przestrzegane tylko przez czytniki PDF zgodne z wersją 1.5 formatu. Dlatego w starszych czytnikach PDF ograniczenia mogą nie mieć żadnego efektu.


Ustaw hasła

Kliknij, aby otworzyć okno dialogowe, w którym wpisujesz hasła.

Określ hasło potrzebne do wyświetlenia dokumentu PDF. Możliwe jest także wprowadzenie dodatkowego hasła, które umożliwi edycję i/lub wydruk dokumentu PDF.

Drukowanie

Niedozwolone

Drukowanie dokumentu jest niedozwolone.

Niska rozdzielczość (150 dpi)

Dokument można wydrukować tylko w niskiej rozdzielczości (150 dpi). Nie wszystkie czytniki PDF uznają to ustawienie.

Wysoka rozdzielczość

Dokument można wydrukować w wysokiej rozdzielczości.

Zmiany

Niedozwolone

Zmiany treści są niedozwolone.

Wstawianie, usuwanie i obracanie stron

Dozwolone jest tylko wstawianie, usuwanie i obracanie stron.

Wypełnianie w polach formularzy

Dozwolone jest tylko wypełnianie pól formularza.

Komentowanie, wypełnianie w polach formularzy

Dozwolone jest tylko komentowanie i wypełnianie pól formularza.

Wszystkie oprócz wyodrębniania stron

Dozwolone są wszystkie zmiany z wyjątkiem wyodrębniania stron.

Zawartość

Włącz kopiowanie zawartości

Wybierz, aby włączyć kopiowanie treści do schowka.

Włącz dostęp tekstowy dla narzędzi dostępności

Wybierz, aby włączyć dostęp tekstowy dla narzędzi dostępności.

Prosimy o wsparcie!