Łącza

Określ sposób eksportowania zakładek, odwołań do dokumentów i hiperłączy w dokumencie.

Wszystkie hiperłącza w dokumencie LibreOffice są automatycznie eksportowane do dokumentu PDF.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz kartę Plik - Eksportuj jako - Eksportuj jako PDF - Łącza.


Obraz okna dialogowego opcji łączy eksportu PDF

Ogólne

Eksportuj zakładki jako nazwane miejsca docelowe

Zaznacz pole wyboru, aby wyeksportować zakładki w dokumencie jako nazwane miejsca docelowe w dokumencie PDF. Miejsca docelowe odpowiadają lokalizacji zakładek. Użyj tych miejsc docelowych, aby utworzyć łącza URL wskazujące te lokalizacje w dokumencie PDF.

Konwertuj odwołania dokumentu do docelowych plików PDF

Zaznacz to pole wyboru, aby przetworzyć adresy URL odnoszące się do innych plików ODF na pliki PDF o takiej samej nazwie. W adresach URL odnośników rozszerzenia .ort, .odp, .ods, .odg i .odm są przekształcane na rozszerzenie .pdf.

Eksportuj względne adresy URL do systemu plików

Zaznacz to pole wyboru, aby wyeksportować adresy URL do innych dokumentów jako względne adresy URL w systemie plików. Zobacz „względne hiperłącza” w Pomocy.

Łącza między dokumentami

Określ sposób obsługi hiperłączy z pliku PDF do innych plików.

Tryb domyślny

Łącza z dokumentu PDF do innych dokumentów będą obsługiwane zgodnie z ustawieniami systemu operacyjnego.

Otwórz w aplikacji czytnika PDF

Łącza między dokumentami są otwierane w aplikacji czytnika PDF, która aktualnie wyświetla dokument. Aplikacja czytnika PDF musi obsługiwać określony typ pliku wewnątrz hiperłącza.

Otwórz w przegądarce internetowej

Łącza między dokumentami są otwierane w przeglądarce internetowej. Przeglądarka musi obsługiwać typ pliku określony w hiperłączu.

Prosimy o wsparcie!