Czcionka

Embed document fonts in the current file.

Aby wykonać tę operację...

Choose File - Properties - Font tab.


Dołączanie czcionek

Aby zachować przenośność dokumentu pomiędzy różnymi systemami, zaznacz to pole i osadzić czcionki dokumentu w pliku dokumentu. Dokument z osadzonymi czcionkami ma większy rozmiar, a użyte czcionki służą lepszemu wyświetlaniu układu dokumentu na komputerze docelowym.

Użyj osadzania czcionek, jeśli dokument zawiera rzadkie lub niestandardowe czcionki, zwykle niedostępne w innych systemach.

Please support us!