Tryb awaryjny

Tryb awaryjny to tryb, w którym LibreOffice tymczasowo uruchamia się z nowym profilem użytkownika i wyłącza przyspieszenie sprzętowe. Pomaga przywrócić niesprawną instancję LibreOffice.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Pomoc - Uruchom ponownie w trybie awaryjnym...

Uruchom LibreOffice z linii poleceń z opcją --safe-mode

Uruchom LibreOffice z menu start LibreOffice (Tryb awaryjny) (tylko Windows)


Co można zrobić w trybie awaryjnym?

W trybie awaryjnym zostanie wyświetlone okno dialogowe oferujące trzy opcje przywracania profilu użytkownika

Kontynuuj w trybie awaryjnym

Ta opcja pozwala pracować z LibreOffice tak, jak przyzwyczaił się do tego użytkownik, ale używając tymczasowego profilu użytkownika. Oznacza to również, że wszystkie zmiany konfiguracyjne dokonane w profilu tymczasowego użytkownika zostaną utracone po ponownym uruchomieniu.

Uruchom ponownie w trybie normalnym

Wybranie opcji Uruchom ponownie w trybie normalnym odrzuci wszystkie zmiany, zakończy tryb awaryjny i ponownie uruchomi program LibreOffice w trybie normalnym. Skorzystaj z tej opcji, jeśli jesteś tu przypadkiem.

Zastosuj zmiany i uruchom ponownie

Okno dialogowe umożliwia wielokrotne zmiany profilu użytkownika, które mogą pomóc w przywróceniu LibreOffice do stanu sprzed awarii. Zaproponowane rozwiązania tworzą listę zmian będącymi najmniej i najbardziej radykalnymi w skutkach. Jest zalecane, aby wypróbowywać je kolejno, jedno po drugim, idąc od góry do dołu. Wybranie tej opcji powoduje zastosowanie wybranych zmian.

Przywróć z kopii zapasowej

LibreOffice przechowuje kopie zapasowe poprzednich konfiguracji i aktywnych rozszerzeń. Jeśli problemy mogą być spowodowane niedawnymi zmianami konfiguracji lub rozszerzeń, użyj tej opcji, aby powrócić program do poprzedniego stanu.

Konfiguracja

Możesz wyłączyć wszystkie rozszerzenia zainstalowane przez użytkownika. Można także wyłączyć przyspieszenie sprzętowe. Włącz tę opcję, jeśli wystąpią awarie podczas uruchamiania lub wizualne usterki, są one często związane z przyspieszaniem sprzętowym.

Rozszerzenia

Czasem nie można uruchomić LibreOffice z powodu zablokowania lub awarii rozszerzeń. Ta opcja umożliwia wyłączenie wszystkich rozszerzeń zainstalowanych przez użytkownika, a także rozszerzeń współdzielonych i tych fabrycznie dostarczanych wraz z pakietem. Odinstalowanie rozszerzeń współdzielonych i fabrycznych powinno być odbywać się z należytą ostrożnością. Operacja ta zadziała wtedy, gdy użytkownik posiada niezbędne prawa dostępu do systemu.

Przywróć ustawienia fabryczne

Jeśli wszystko inne się nie powiedzie, można zresetować profil użytkownika do ustawień fabrycznych. Pierwsza opcja Resetuj ustawienia i modyfikacje użytkownika resetuje całą konfigurację i zmiany interfejsu użytkownika, ale zachowuje takie rzeczy jak własny słownik, szablony itd. Druga opcja spowoduje zresetowanie całego profilu do stanu po pierwszym zainstalowaniu LibreOffice.

Ikona wskazówki

Jeśli nie można rozwiązać problemu przy użyciu trybu awaryjnego, kliknij Zaawansowane. Znajdziesz tam instrukcje, jak uzyskać dodatkową pomoc.


Ikona wskazówki

Jeśli chcesz zgłosić problem z profilem użytkownika, to klikając opcję Utwórz archiwum Zip z profilu użytkownika możesz wygenerować plik zip, który może zostać przesłany do systemu śledzenia błędów, gdzie zostanie zbadany przez programistów.


Ikona ostrzeżenia

Pamiętaj, że przesłany profil może zawierać poufne informacje, takie jak osobisty słownik, ustawienia i zainstalowane rozszerzenia.


Prosimy o wsparcie!