Wklej jako wiersze powyżej

Wstaw dane tabeli ze schowka do tabeli jako nowe wiersze zamiast nadpisywać zawartość oryginalnych komórek tabeli docelowej.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej jako wiersze powyżej.

Kliknij prawym przyciskiem myszy docelową komórkę tabeli, aby otworzyć menu kontekstowe i wybierz Wklej specjalnie - Wiersze powyżej.


Prosimy o wsparcie!