Wklej tabelę zagnieżdżoną

Wklej zawartość schowka (w tym natywne lub tabele skopiowane z programu Calc lub innych arkuszy kalkulacyjnych) jako tabele zagnieżdżone tabele w pustych komórkach i na początkowej pozycji kursora komórki.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Edycja - Wklej specjalnie - Wklej tabelę zagnieżdżoną.

Kliknij prawym przyciskiem myszy docelową komórkę tabeli, aby otworzyć menu kontekstowe, i wybierz Wklej specjalnie - Tabela zagnieżdżona.


note

Wklejenie danych tabeli w tabelach programu Writer nadpisuje zawartość istniejących komórek, gdy kursor znajduje się w pustej komórce lub na początku pierwszego akapitu komórki tabeli.


Prosimy o wsparcie!