Ustaw hasło główne

Przypisz hasło główne, aby chronić dostęp do zapisanego hasła.

Hasła mogą być zapisane na czas trwania sesji lub na stałe w pliku chronionym hasłem głównym. Na przykład hasła dostępu do serwerów WebDAV lub FTP są zachowywane na stałe, jeśli na żądanie zostanie wprowadzone hasło główne. W przeciwnym razie są przechowywane tylko przez czas trwania bieżącej sesji.

Aby uzyskać dostęp do pliku lub usługi chronionych zapisanym hasłem należy wprowadzić hasło główne. Podczas sesji wystarczy jednorazowe wprowadzenie hasła głównego.

Należy wybierać tylko takie hasła, które będą trudne do odgadnięcia przez inne osoby lub programy. Hasło powinno odpowiadać następującym zasadom:

Hasło główne

Wprowadź hasło główne, aby zapobiec dostępowi nieupoważnionych użytkowników do zapisanych haseł.

Potwierdź hasło główne

Wprowadź ponownie hasło główne.

Prosimy o wsparcie!