Hasło

Ustawia hasło zapobiegające dokonywaniu nieautoryzowanych zmian przez użytkowników.

Należy wybierać tylko takie hasła, które będą trudne do odgadnięcia przez inne osoby lub programy. Hasło powinno odpowiadać następującym zasadom:

Hasło otwarcia musi zostać wprowadzone, aby otworzyć plik.

Hasło uprawnień musi zostać wprowadzone, aby móc edytować ten dokument.

Hasło

Wpisz hasło. W haśle rozróżniana jest wielkość liter.

Potwierdź

Wprowadź ponownie hasło.

Usunięcie ochrony hasłem

Aby usunąć hasło, otwórz dokument, a następnie zapisz bez hasła.

Prosimy o wsparcie!