Sprawdź aktualizacje

Sprawdza dostępność aktualizacji posiadanej wersji oprogramowania LibreOffice. Jeżeli dostępna jest nowa wersja, można pobrać aktualizację. Po pobraniu plików, w przypadku posiadania praw zapisu do katalogu instalacyjnego, można zainstalować aktualizację.

Po rozpoczęciu pobierania wyświetlany jest pasek postępu i trzy przyciski w oknie dialogowym. Pobieranie można wstrzymać, a następnie wznowić, klikając przyciski Wstrzymaj i Wznów. Kliknij przycisk Anuluj, aby przerwać pobieranie i usunąć częściowo pobrany plik.

Pobrane elementy będą domyślnie zapisywane na pulpicie. Folder, w którym będą zapisywane pobrane pliki, można zmienić, korzystając z menu – LibreOffice – Aktualizacja online.

Po zakończeniu pobierania można kliknąć przycisk Zainstaluj, aby rozpocząć instalację aktualizacji. Wyświetlone zostanie okno dialogowe potwierdzenia, z poziomu którego można zamknąć LibreOffice.

Ikona notatki

W niektórych systemach operacyjnych konieczne może być ręczne przejście do pobranego folderu, rozpakowanie pobranego pliku i uruchomienie skryptu instalacyjnego.


Po zainstalowaniu aktualizacji można usunąć pobrany plik, aby zwolnić miejsce.

Prosimy o wsparcie!