Zmień nazwę obiektu

Zmienia nazwę obiektu wybranego w Nawigatorze.

Aby wykonać tę operację...

Otwórz menu kontekstowe obiektu – wybierz Zmień nazwę.


Nowa nazwa

Wprowadź nową nazwę wybranego obiektu.

note

Nazwy obiektów muszą być unikalne w tym samym dokumencie.


Prosimy o wsparcie!