Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Wstaw - Multimedia - Dźwięk lub wideo.

Wybierz Wstaw - Audio lub wideo.


Aby wstawić do dokumentu film lub plik dźwiękowy

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić plik.

 2. Choose Insert - Media - Audio or Video. For LibreOffice Impress, choose Insert - Audio or Video.

 3. In the File Open dialog, select the file that you want to insert.

  Ikona notatki

  Niektóre typy plików wyświetlonych w tym oknie dialogowym nie są obsługiwane przez pewne systemy operacyjne.


 4. Zaznacz pole Łącze, jeśli chcesz dodał łącze do pliku źródłowego. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, plik zostanie zagnieżdżony (nieobsługiwane dla wszystkich typów plików).

 5. Kliknij przycisk Otwórz.

Alternatively, you can choose Tools - Media Player to open the Media Player. Use the Media Player to preview all supported media files. Click the Apply button in the Media Player window to insert the current media file into your document.

Odtwarzanie filmu lub pliku dźwiękowego

 1. Kliknij ikonę obiektu filmu lub pliku dźwiękowego w dokumencie.

  If the icon is arranged on the background, hold down while you click.

  Jest wyświetlany pasek narzędzi Odtwarzanie multimediów.

 2. Kliknij Odtwórz na pasku narzędzi Odtwarzanie multimediów.

Ikona notatki

Podczas przedstawiania prezentacji Impress utwór muzyczny lub film osadzony na bieżącym slajdzie jest automatycznie odtwarzany do zakończenia lub do zamknięcia slajdu.


You can also use the Media Playback bar to pause, to stop, to loop, as well as to adjust the volume or to mute the playback of the file. The current playback position in the file is indicated on the left slider. Use the right slider to adjust the playback volume. For movie files, the bar also contains a list box where you can select the zoom factor for the playback.

Supported media formats

LibreOffice relies on the operating system's installed media support.

Please support us!