Dźwięk lub wideo

Wstawia do dokumentu plik wideo lub plik dźwiękowy.

Aby wykonać tę operację...

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Wstaw - Multimedia.

Z pasków narzędzi:

Ikona multimediów

Multimedia / Dźwięk lub wideo


Okna dialogowe plików – takie jak Otwórz, Zapisz jako i tym podobne – są dostępne na dwa różne sposoby:

Użyj - LibreOffice - Ogólne, aby przejść z jednego do drugiego.

Wybór folderu

Wybierz preferowany folder z rozwijanej listy lub wpisz jego nazwę ścieżki. Funkcja Autouzupełnianie może być używana do ułatwienia pisania.

Połącz się z serwerem za pomocą okna Usługi plików.
Wybierz folder nadrzędny ze ścieżki folderu za pomocą ikony Otwórz.

Dodaj podfolder do bieżącego folderu za pomocą utworzenia nowego folderu

Nazwa pliku

Wprowadź nazwę pliku lub ścieżkę do pliku. Możesz także wprowadzić adres URL

Typ pliku

Wybierz format pliku dla dokumentu, który zapisujesz. W obszarze wyświetlania wyświetlane są tylko dokumenty z tym typem pliku. Typy plików są opisane w Informacjach o filtrach importu i eksportu.

Aby wstawić do dokumentu film lub plik dźwiękowy

 1. Kliknij w miejscu, w którym chcesz wstawić plik.

 2. Wybierz Wstaw - Multimedia - Dźwięk lub wideo. W LibreOffice Impress wybierz Wstaw - Dźwięk lub wideo.

 3. W oknie dialogowym Otwórz plik wybierz plik, który chcesz wstawić.

  note

  Niektóre typy plików wyświetlonych w tym oknie dialogowym nie są obsługiwane przez pewne systemy operacyjne.


 4. Zaznacz pole Łącze, jeśli chcesz dodał łącze do pliku źródłowego. Jeśli pole nie zostanie zaznaczone, plik zostanie zagnieżdżony (nieobsługiwane dla wszystkich typów plików).

 5. Kliknij przycisk Otwórz.

Alternatywnie możesz wybrać Narzędzia - Odtwarzacz multimedialny, aby otworzyć odtwarzacz multimedialny. Użyj go, aby wyświetlić podgląd wszystkich obsługiwanych plików multimedialnych. Kliknij przycisk Zastosuj w oknie odtwarzacza, aby wstawić bieżący plik multimedialny do dokumentu.

Odtwarzanie filmu lub pliku dźwiękowego

 1. Kliknij ikonę obiektu filmu lub pliku dźwiękowego w dokumencie.

  Jeśli ikona jest ułożona w tle, przytrzymaj podczas klikania.

  Jest wyświetlany pasek narzędzi Odtwarzanie multimediów.

 2. Kliknij Odtwórz na pasku narzędzi Odtwarzanie multimediów.

note

Podczas przedstawiania prezentacji Impress utwór muzyczny lub film osadzony na bieżącym slajdzie jest automatycznie odtwarzany do zakończenia lub do zamknięcia slajdu.


Możesz także użyć paska Odtwarzanie multimediów, aby wstrzymać, zatrzymać, zapętlić, a także dostosować głośność lub wyciszyć odtwarzanie pliku. Bieżąca pozycja odtwarzania w pliku jest wskazana na lewym suwaku. Użyj prawego suwaka, aby dostosować głośność odtwarzania. W przypadku plików filmowych pasek zawiera również pole listy, w którym można wybrać współczynnik powiększenia do odtwarzania.

Obsługiwane formaty multimediów

LibreOffice korzysta z formatów multimediów zainstalowanych w systemie operacyjnym.

Prosimy o wsparcie!