Minimalna wysokość wiersza

Dostosuj wysokość wiersza dla zaznaczonych wierszy, tak aby najwyższa zawartość w każdym zaznaczonym wierszu dokładnie pasowała.

Aby wykonać tę operację...

Z menu kontekstowego:

Wybierz Rozmiar - Minimalna wysokość wiersza.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Tabela - Optymalizuj rozmiar - Minimalna wysokość wiersza.

W menu Tabela karty Tabela wybierz Minimalna wysokość wiersza.

Z pasków narzędzi:

Ikona minimalnej wysokości rzędu

Minimalna wysokość wiersza

Z panelu bocznego:

Wybierz Właściwości - Tabela - Minimalna wysokość wiersza.


Aby zminimalizować pojedynczy wiersz, wystarczy umieścić kursor w komórce w wierszu.

Aby zminimalizować wiele wierszy, wystarczy zaznaczyć jedną komórkę z każdego wiersza do zminimalizowania.

Prosimy o wsparcie!