Znajdź

Przełącz widoczność paska wyszukiwania tekstu lub nawiguj po elemencie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Edycja - Znajdź.

Z interfejsu z kartami:

Wybierz Główne - Znajdź.

Z pasków narzędzi:

Ikona znajdowania

Znajdź

Przy pomocy klawiatury:

+ F


Prosimy o wsparcie!