Odtwarzacz multimedialny

Otwiera okno odtwarzacza multimedialnego, umożliwiające podgląd filmów i odtwarzanie plików dźwiękowych oraz wstawianie ich do bieżącego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Choose Tools - Media Player.


Odtwarzacz multimedialny obsługuje wiele formatów medialnych. Można także wstawiać pliki medialne z odtwarzacza multimedialnego do dokumentu.

Otwórz

Opens a movie file or a sound file that you want to preview.

Zastosuj

Inserts the current movie file or sound file as a media object into the current document.

Odtwórz

Plays the current file.

Pauza

Pauses or resumes the playback of the current file.

Zatrzymaj

Stops the playback of the current file.

Powtórz

Plays the file repeatedly.

Wycisz

Turns sound off and on.

Suwak głośności

Adjusts the volume.

Widok

Adjusts the size of the movie playback.

Suwak pozycji

Powoduje przejście do innej pozycji w pliku.

Please support us!