Odtwarzacz multimedialny

Otwiera okno odtwarzacza multimedialnego, umożliwiające podgląd filmów i odtwarzanie plików dźwiękowych oraz wstawianie ich do bieżącego dokumentu.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Narzędzia - Odtwarzacz multimedialny.


Odtwarzacz multimedialny obsługuje wiele formatów medialnych. Można także wstawiać pliki medialne z odtwarzacza multimedialnego do dokumentu.

Otwórz

Otwiera plik filmowy lub plik dźwiękowy, którego podgląd chcesz wyświetlić.

Zastosuj

Wstawia bieżący plik filmowy lub plik dźwiękowy jako obiekt multimedialny do bieżącego dokumentu.

Odtwórz

Odtwarza bieżący plik.

Pauza

Wstrzymuje lub wznawia odtwarzanie bieżącego pliku.

Zatrzymaj

Zatrzymuje odtwarzanie bieżącego pliku.

Powtórz

Wielokrotnie odtwarza plik.

Wycisz

Wyłącza i włącza dźwięk.

Suwak głośności

Regulacja głośności.

Widok

Dostosowuje rozmiar odtwarzanego filmu.

Suwak pozycji

Powoduje przejście do innej pozycji w pliku.

Prosimy o wsparcie!