Kompresjuj

Kompresuj wybrany obraz, aby zmniejszyć jego rozmiar danych i zmienić rozmiar obrazu w dokumencie.

Kompresja obrazu to rodzaj kompresji danych stosowany do obrazów cyfrowych w celu zmniejszenia rozmiaru pamięci lub czasu transmisji. Kompresja może wykorzystywać percepcję wzrokową i właściwości statystyczne danych obrazu w celu zachowania jakości informacji.

Kompresja obrazu może być bezstratna lub stratna. Kompresja bezstratna umożliwia idealną rekonstrukcję oryginalnego obrazu ze skompresowanych danych. W przeciwieństwie do tego kompresja stratna umożliwia rekonstrukcję jedynie przybliżonego obrazu oryginalnego, a więc z pewną utratą jakości, choć zwykle z ulepszonymi współczynnikami kompresji (a zatem zmniejszonymi rozmiarami plików).

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Format - Obraz - Kompresuj.

Z menu kontekstowego:

Wybierz Kompresuj.

Z interfejsu z kartami:

Na karcie Obraz wybierz Kompresuj.

W menu Obraz karty Obraz wybierz Kompresuj.

Z pasków narzędzi:

Ikona kompresowania

Kompresuj


Okno dialogowe kompresji obrazu

Kompresja

Jakość JPEG

Za pomocą suwaka dostosuj poziom jakości kompresji JPEG w zakresie od 0 do 100. Wartość 100 oznacza brak utraty jakości, a wartość 0 może skutkować bardzo złą jakością obrazu. Domyślna wartość 90 daje bardzo dobre wyniki i znaczną redukcję rozmiaru danych obrazu.

note

Wartości kompresji nie są standaryzowane między różnymi programami do kompresji obrazów JPEG.


Kompresja PNG

Ponieważ kompresja PNG jest bezstratna, głównym powodem stosowania współczynnika kompresji mniejszego niż 9 jest bezwzględna potrzeba zmniejszenia rozmiaru dokumentu podczas zapisywania na powolnym komputerze. Operacja dekompresji nie zależy od poziomu kompresji.

Rozdzielczość

Zmniejsz rozdzielczość obrazu

Zaznacz, aby zmienić wymiary skompresowanego obrazu.

Szerokość, wysokość

Użyj przycisków pokrętła, aby ustawić nową szerokość i wysokość skompresowanego obrazu.

Rozdzielczość

Wybierz gęstość pikseli (kropka na cal - dpi) obrazu z listy rozwijanej.

Interpolacja

Wybierz algorytm obliczania interpolowanych pikseli.

Informacje o obrazie

Oblicz nowy rozmiar

Kliknij, aby obliczyć rozmiar danych obrazu na podstawie ustawień okna dialogowego.

Prosimy o wsparcie!