Snap Guides

Specifies the display options for snap guides.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Display Snap Guides

Displays or hides snap guides that you can use to align objects on a page.

Snap Guides to Front

Displays the snap guides in front of the objects on the .

Przyciągaj do siatki

Określa, czy ramki, elementy rysunków i formanty mają być przyciągane do punktów siatki. Aby zmienić status przyciągania do siatki tylko dla bieżącej czynności, należy przeciągnąć obiekt, naciskając klawisz .

Ikona

Przyciągaj do siatki

Snap to Snap Guides

Snaps the edge of a dragged object to the nearest snap guide when you release the mouse.

Icon

Snap to Snap Guides

Przyciągaj do obramowania obiektu

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the border of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Border

Przyciągaj do obramowania obiektu

Przyciągaj do punktów obiektu

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the points of the nearest graphic object.

Icon Snap to Object Points

Przyciągaj do punktów obiektu

Przyciągaj do marginesów stron

Specifies whether to align the contour of the graphic object to the nearest page margin.

Icon Snap to Page Margins

Przyciągaj do marginesów stron

Please support us!