Prowadnice

Określa opcje wyświetlania prowadnic.

Aby wykonać tę operację...

Wybierz Widok - Prowadnice (Impress lub Draw).


Wyświetl prowadnice

Wyświetla lub ukrywa prowadnice, które można użyć do wyrównania obiektów na stronie.

Prowadnice na wierzch

Wyświetla prowadnice przed obiektami na .

Przyciągaj do siatki

Określa, czy ramki, elementy rysunków i formanty mają być przyciągane do punktów siatki. Aby zmienić status przyciągania do siatki tylko dla bieżącej czynności, należy przeciągnąć obiekt, naciskając klawisz .

Ikona przyciągania do siatki

Przyciągaj do siatki

Przyciągaj do prowadnic

Po zwolnieniu myszy przyciąga krawędź przeciąganego obiektu do najbliższej prowadnicy.

Ikona

Przyciągaj do prowadnic

Przyciągaj do krawędzi obiektu

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do granicy najbliższego obiektu graficznego.

Ikona przyciągania do krawędzi obiektu

Przyciągaj do krawędzi obiektu

Przyciągaj do punktów obiektu

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do punktów najbliższego obiektu graficznego.

Ikona przyciągania do punktów obiektu

Przyciągaj do punktów obiektu

Przyciągaj do marginesów strony

Określa, czy wyrównać kontur obiektu graficznego do najbliższego marginesu strony.

Ikona przyciągania do marginesów strony

Przyciągaj do marginesów strony

Prosimy o wsparcie!