Prowadnice

Określa opcje wyświetlania prowadnic.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Snap Guides (Impress or Draw).


Wyświetl prowadnice

Wyświetla lub ukrywa prowadnice umożliwiające wyrównanie obiektów na stronie.

Przyciągaj do prowadnic

Automatycznie wyrównuje obiekty do pionowych i poziomych prowadnic. Aby zmienić tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj podczas przeciągania obiektu.

Prowadnice na wierzchu

Wyświetla prowadnice przed obiektami na slajdzie lub stronie.

Please support us!