Siatka i linie pomocnicze

Przełącz widoczność punktów siatki i linii prowadzących, aby pomóc obiektowi w poruszaniu się i precyzyjnym położeniu na bieżącej stronie.

Aby wykonać tę operację...

Z paska menu:

Wybierz Widok - Siatka i linie pomocnicze.


Wyświetl siatkę

Włącza lub wyłącza siatkę.

Linie pomocnicze przy przesuwaniu

Włącza lub wyłącza wyświetlanie prowadnic podczas przesuwania obiektu.

Prosimy o wsparcie!