Siatka

Ustawia właściwości wyświetlania siatki.

Aby wykonać tę operację...

Choose View - Grid and Helplines.


Wyświetl siatkę

Wyświetla lub ukrywa linie siatki służące do wyrównywania na stronie obiektów, takich jak obrazy.

Przyciągaj do siatki

Automatycznie wyrównuje obiekty do pionowych i poziomych linii siatki. Aby zmienić tę funkcję, naciśnij i przytrzymaj podczas przeciągania obiektu.

Siatka na wierzch

Wyświetla linie siatki przed obiektami na slajdzie lub stronie.

Ustaw kolor siatki w menu – LibreOffice – Kolor aplikacji.

Please support us!